2023

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. 2023
  4. Finidrak 4/2023
  5. Z drukarni: School Friendly

Z drukarni: School Friendly

Tekst: Kateřina Misiarzová 

W tym roku po raz piąty organizowany jest konkurs mający na celu wyróżnienie firm, które współpracują i wspierają różne typy szkół.


Wspólnym mianownikiem jest promowanie współpracy szkół i firm w województwie morawsko-śląskim. W konkursie oceniana będzie innowacyjność projektu, długoterminowy zrównoważony rozwój, wartość dodana dla zaangażowanych firm, zakres współpracy i wpływ społeczny.

Nasza drukarnia bierze udział w konkursie po raz trzeci w kategorii FIRMY, która jest przeznaczona dla firm aktywnie współpracujących ze szkołami w naszym regionie. Firmy te nie tylko łączą i rozwijają współpracę między szkołami a sektorem biznesowym, ale także biorą na siebie wspólną odpowiedzialność za przyszłe pokolenia. Na przestrzeni lat FINIDR zbudował silną pozycję w zakresie współpracy ze szkołami, wspierając zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży oraz różne organizacje charytatywne czy projekty non-profit. Dzięki tym działaniom spełniamy wszystkie kryteria udziału w konkursie.

Wręczenie nagród dla najbardziej utytułowanych firm odbędzie się w grudniu podczas uroczystej gali REGION DLA SIEBIE.