Zarządzanie śladem węglowym

Aktywnie ograniczamy nasz ślad węglowy. Plan zarządzania śladem węglowym określa nasze zaangażowanie w kwestię pomiaru, obserwacji oraz ograniczania śladu węglowego. Za pośrednictwem tego planu chcemy długofalowo ograniczać swój wpływ na środowisko. Elementem planu jest proces zarządzania śladem węglowym, cele redukcji emiscji CO2 oraz jednocześnie plan działania jak osiągnąć wyznaczony cel w określonym czasie. Wierzymy, że uda nam się osiągnąć te ambitne cele.

Dokumenty: Zarządzanie śladem węglowym; Załącznik č.1 – Scope listZałącznik č.2 – Faza cyklu życia produktu

Ecovadis

Nasza drukarnia została poddana audytowi przeprowadzanemu w zakresie Odpowiedzialności społecznej firmy (CSR) przez międzynarodową spółkę audytującą EcoVadis i otrzymała w tej dziedzinie srebrny medal.

Na podstawie takich wyników naszej drukarni należy się czołowa lokata pośród innych spółek z branży poligrafii. 

Metodyka spółki EcoVadis pokrywa 21 kryteriów w czterech tematykach z zakresu środowiska naturalnego, respektowania praw człowieka, etyki – sprawiedliwych praktyk handlowych i zrównoważonego rozwoju. Wynikowa analiza opisuje nasze silne i słabe strony z perspektywy naszych zasad, czynności, i osiągniętych wyników odzwierciedlających nasz zrównoważony rozwój i postęp w zakresie odpowiedzialności społecznej. Metodyka opiera się na międzynarodowych standardach CSR, włącznie z Global Reporting Initiative, the United Nations Global Compact i ISO 26000.

Naszym celem jest nieustanna poprawa i rozwój naszych czynności we wszystkich wyżej wymienionych dziedzinach.

Książki są produkowane przy użyciu zielonej energii

Jesteśmy odpowiedzialni wobec miejsca, gdzie prowadzimy działalność gospodarczą i w maksymalnym stopniu cenimy sobie stan środowiska naturalnego. Z tej racji dla naszej drukarni ważna jest troska o zachowanie ekologiczne i czynimy wiele kroków w tym kierunku.

Między innymi od stycznia 2016 kupujemy na przykład oszczędną energię elektryczną ze źródeł odnawialnych, już teraz uzywamy jej niemal w 100% (lata 2016-2023). Dostawy oszczędnej energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych na 2024 r. zapłacone są z góry w 100%.

Naszym celem długoterminowym jest wykorzystywanie w 100% ekologicznie oszczędnej energii ze źródeł odnawialnych.

Książki bez śladu węglowego

Aktywnie ograniczamy nasz ślad węglowy. Zyskaliśmy certyfikat „Zarządzanie śladem węglowym”, dzięki któremu możemy Wam zaoferować produkt CO2 neutral. Chodzi o towar z zerowym śladem węglowym.

Certyfikacja FSC

Od roku 2008 jesteśmy włączeni do systemu certyfikacji FSC®. FSC® (Forest Stewardship Council®)to międzynarodowa organizacja typu non-profit, która powstała w roku 1993 z celem wspomóc odpowiedzialną gospodarkę leśną i wytworzyć system certyfikacji, który umożliwia śledzenie pochodzenia drewna od jego pozyskania w lesie, przez wszystkie firmy biorące udział w przeróbce aż po finalny wyrób – np. meble, papier i produkty z papieru.

Chętnie wyprodukujemy dla Państwa książkę z certfikatem FSC®, gdzie jest pewne, że surowiec do jej produkcji pochodzi z lasów z odpowiedzialną gospodarką, a pochodzenie drewna jest udokumentowane

Fogra PSO

Nasza drukarnia zyskała z międzynarodowego instytutu certyfikacyjnego FOGRA świadectwo druku offsetowego „Fogra PSO”. Certyfikacja gwarantuje kolorystyczną powtarzalność druku wydruków próbnych i arkuszy drukarskich zgodną z normą ISO 12647-2-2013 lub referencyjnymi normami FOGRA. Certyfikacja kontoluje równiez jakość naszych procesów. Usługi świadczone dla naszych klientów są więc w pełni zgodne z ich oczekiwaniami.

ISO 9001

W 2021 roku otrzymaliśmy certyfikat w zgodzie ze standardami ISO 9001:2015. Certyfikacja ISO 9001 to międzynarodowa norma dla systemu zarządzania jakością, która pomaga podnosić jakość oferowanych produktów czy usług i dzięki temu zwiększać zadowolenie klientów. Dbamy o przestrzeganie wysokich standardów naszej branży, dzięki temu utrzymujemy wysoki poziom jakości naszych produktów i usług, co wiąże się z większym zaufaniem naszych klientów.

ISO 14001

Również w tym roku otrzymaliśmy certyfikat systemu środowiskowego managementu według ISO 14001:2015. ISO 14001 to uznawany międzynarodowo standard dla systemu zarządzania ochroną środowiska. Daje on instrukcję efektywnego zarządzania wpływami działalności, produktów i usług na środowisko. Norma ta określa wymagania systemu zarządzania środowiskowego, który pomaga obniżać związane z funkcjonowaniem organizacji wpływy na środowisko.

ISO 50001

Na początku 2022 roku pomyślnie przeszliśmy certyfikację w zakresie Zarządzania energetycznego, spełniliśmy więc wymagania normy ČSN EN ISO 50001:29. Jest to międzynarodowy standard systemów zarządzania energią, który zapewnia organizacjom każdej wielkości narzędzie do systematycznej optymalizacji efektywności energetycznej i promowania bardziej wydajnego zarządzania energią. Celem międzynarodowej normy ISO 50001 jest pomoc organizacjom w zmniejszeniu zużycia energii poprzez tworzenie niezbędnych systemów i procesów.

Korzyści płynące z certyfikacji to obniżenie kosztów operacyjnych, zmniejszenie wpływu na środowisko, a jednocześnie jest to kolejny krok w naszej społecznej odpowiedzialności.

Jesteśmy Zieloną firmą

Nasza drukarnia aktywnie właczyłą się w realizację unikatowego projektu „Zielona firma”. W ramach projektu w ekologiczny sposób likwidujemy drobne firmowe urządzenia elektryczne i baterie. Umożliwiamy również naszym pracownikom, by przynieśli zużyte drobne urządzenia elektryczne i wrzucili je do pojemnika zbiorczego , co w znacznym stopniu wpływa na ochronę zdrowia ludzkiego oraz środowiska naturalnego.