Współpraca z nami obejmuje następujące dziedziny:

Praktyka zawodowa

Uczniom oferujemy możliwość zdobycia pierwszych zawodowych doświadczeń poprzez praktykę zawodową.

Praca sezonowa

W razie zainteresowania istnieje możliwość pomocy w produkcji w formie pracy sezonowej.

Wycieczki

Regularnie organizujemy wycieczki dla szkół w języku czeskim, podczas których przedstawiamy cały proces produkcji książki.

W razie zainteresowania którąś z ww. możliwości, prosimy o kontakt mailowy na adres jobs@finidr.cz lub marketing@finidr.cz. Chętnie omówimy szczegóły.

Zapytaliśmy...

Zapytaliśmy Ing. Vandy Palowskiej, dyrektorki szkoły średniej im. Albrechta w Czeskim Cieszynie o jej ocenę współpracy z naszą drukarnią.

Szkoła średnia im. Albrechta (Albrechtova střední škola) w Czeskim Cieszynie jest wieloprofilową szkołą średnią, która w swoich działaniach odpowiada na zapotrzebowanie rynku pracy i wprowadza nowe kierunki wychodząc z założenia ich przydatności. Nie jest więc niczym zaskakującym, iż w interesie wzbogacenia oferty edukacyjnej, dyrekcja szkoły zaczęła 10 lat temu rozważać wprowadzenie nowego kierunku – poligrafia z powiązaniem z przedsiębiorstwami drukarskimi w mieście i okolicy. Kierunek ten został wprowadzony w roku 2008, dzięki współpracy i wsparciu ze strony drukarni FINIDR. Udało się nam również stworzyć pożądany kierunek zawodowy – drukarz na maszynach poligraficznych i w roku 2017 przywitaliśmy pierwszych uczniów chcących uczyć się tego zawodu.

Eksperci z firmy FINIDR pomagali szkole w wielu dziedzinach, świadczyli cenne rady i konsultacje w zakresie opracowywania programów kształcenia, wyposażenia szkoły w odpowiedni sprzęt, materiał, a także w zakresie zapewnienia personelu. Pracownicy firmy FINIDR, włącznie z właścicielem, Ing. Jaroslavem Drahošem, uczyli w szkole jako nauczyciele zewnętrzni. Ing. Jaroslav Drahoš udzielił nam ogromnego wsparcia. Co więcej od roku 2011 pełni funkcję Przewodniczącego Rady Szkoły. Dziś szkoła ma już swoich nauczycieli, którzy wykorzystują możliwość zdobywania doświadczeń i dokształcania się w firmie FINIDR. Uczniowie kierunku poligrafia i drukarz odbywają praktykę zawodową głównie w drukarni FINIDR. Mogą spotkać przedstawicieli firmy w ramach konkursów Szukam pracy (Hledám práci) i Duplex.

Nasza współpraca rozwija się także w innych dziedzinach. Szkoła świadczy drukarni  na przykład usługi cateringu – uczniowie kierunku hotelarstwo wzbogacają ofertę kulinarną podczas imprez organizowanych przez firmę FINIDR.