Zarządzanie śladem węglowym

Aktywnie ograniczamy nasz ślad węglowy. Plan zarządzania śladem węglowym określa nasze zaangażowanie w kwestię pomiaru, obserwacji oraz ograniczania śladu węglowego. Za pośrednictwem tego planu chcemy długofalowo ograniczać swój wpływ na środowisko. Elementem planu jest proces zarządzania śladem węglowym, cele redukcji emiscji CO2 oraz jednocześnie plan działania jak osiągnąć wyznaczony cel w określonym czasie. Wierzymy, że uda nam się osiągnąć te ambitne cele.

Dokumenty: Plan zarządzania śladem węglowym; Załącznik č.1 – Scope listZałącznik č.2 – Faza cyklu życia produktu

Książki są produkowane przy użyciu zielonej energii

Jesteśmy odpowiedzialni wobec miejsca, gdzie prowadzimy działalność gospodarczą i w maksymalnym stopniu cenimy sobie stan środowiska naturalnego. Z tej racji dla naszej drukarni ważna jest troska o zachowanie ekologiczne i czynimy wiele kroków w tym kierunku.

Między innymi od stycznia 2016 kupujemy na przykład oszczędną energię elektryczną ze źródeł odnawialnych, już teraz uzywamy jej niemal w 100% (lata 2016-2023). Dostawy oszczędnej energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych na 2024 r. zapłacone są z góry w 100%.

Naszym celem długoterminowym jest wykorzystywanie w 100% ekologicznie oszczędnej energii ze źródeł odnawialnych.

Sadzimy drzewa

Zrównoważony rozwój oraz odpowiedzialność społeczna są dla FINIDRu priorytetowymi zagadnieniami. Co roku poprzez swoje działania kompensujemy swój wpływ na środowisko.

Podobnie jak w poprzednich latach, w dalszym ciągu angażujemy się w nasze zobowiązania – w tym roku za każde zrealizowane zlecenie posadzimy jedno nowe drzewo. Sadzenie odbędzie się na wiosnę i jesienią pod patronatem wybranej organizacji non-profit, kiedy to do sadzenia młodych drzewek są najlepsze warunki.

Książki bez śladu węglowego

Aktywnie ograniczamy nasz ślad węglowy. Zyskaliśmy certyfikat „Zarządzanie śladem węglowym”, dzięki któremu możemy Wam zaoferować produkt CO2 neutral. Chodzi o towar z zerowym śladem węglowym.

Zaopatrujemy się w sprzęt neutralny węglowo

Redukcja i ograniczanie emisji dwutlenku węgla są ważnymi działaniami dla naszej pro-ekologicznej drukarni. Nasze inwestycje w zakresie technologicznym obejmują zakup neutralnych węglowo maszyn, których oznaczenie weryfikuje tę neutralność. Do ostatnio nabytych technologii należą na przykład: maszyny drukarskie Heidelberg Speedmaster XL 106-8-P a Heidelberg Speedmaster XL 75-5, falcerki Heidelberg Stahlfolder CC 41 i Heidelberg Stahlfolder KH-82-P  lub sprzęt CTP Heidelberg Suprasetter zakupione w roku 2020.

Firmę Heidelberg można nazwać pionierem w tej dziedzinie; za pomocą projektu ochrony klimatu w Togo w zachodniej Afryce firma wspiera zalesianie obszaru, który pozostaje nietknięty i wystawiony na działanie erozji i pustynnienia. W praktyce oznacza to, że w trakcie zalesiania na naturalnym, chronionym terytorium zostanie zasadzony las mieszany z wyłącznie pierwotnych rodzajów drzew na obszarze 1000 ha. To umożliwia tworzenie samoregulacyjnego ekosystemu, a my jesteśmy zadowoleni, że możemy być częścią takich działań.

Produkujemy książki z surowców pochodzących ze starannie zarządzanych lasów

Od roku 2008 jesteśmy włączeni do systemu certyfikacji FS. Forest Stewardship CouncilC®</sup to międzynarodowa organizacja typu non-profit, która powstała w roku 1993 z celem wspomóc odpowiedzialną gospodarkę leśną i wytworzyć system certyfikacji, który umożliwia śledzenie pochodzenia drewna od jego pozyskania w lesie, przez wszystkie firmy biorące udział w przeróbce aż po finalny wyrób – np. meble, papier i produkty z papieru.

Chętnie wyprodukujemy dla Państwa książkę z certfikatem FSC, gdzie jest pewne, że surowiec do jej produkcji pochodzi z lasów z odpowiedzialną gospodarką, a pochodzenie drewna jest udokumentowane

Jesteśmy Zieloną firmą

Nasza drukarnia aktywnie właczyłą się w realizację unikatowego projektu „Zielona firma”. W ramach projektu w ekologiczny sposób likwidujemy drobne firmowe urządzenia elektryczne i baterie. Umożliwiamy również naszym pracownikom, by przynieśli zużyte drobne urządzenia elektryczne i wrzucili je do pojemnika zbiorczego , co w znacznym stopniu wpływa na ochronę zdrowia ludzkiego oraz środowiska naturalnego.

Redukujemy skutki zanieczyszczeń powstałych wskutek emisji CO2 poprzez korzystanie z kart CCS

Przyłączyliśmy się do programu Clean Advantage stworzonego przez spółki CCS i GreenPrint, który świadczy użytkownikom kart CCS korzyść rekompensaty emisji CO2 spowodowanej poprzez używane przez nich pojazdy. Za pomocą wspomnianego programu wspieramy projekty mające na celu ochronę środowiska naturalnego, takie jak na przykład ponowne zalesianie regionu, wykorzystywanie źródeł energii alternatywnej, likwidacja wysypisk, ochrona środowiska naturalnego dla wolno żyjących zwierząt, itd. Chcecie się również przyłączyć? Więcej informacji o programie Clean Advantage.