Wspieramy “Okna życia”

Ponieważ nie jest nam obojętny los niechcianych dzieci, wspieramy projekt ich ochrony i dofinansowujemy działalność Okien Życia w Czechach.

600 miejsc pracy

Nasza firma jest znaczącym pracodawcą w regionie, zapewniamy pracę ok. 600 pracownikom.

Wózek elektryczny dla Klarki

Wierzymy, że marzenia się spełniają. W roku 2015 zespół naszej drukarnii podarował dzielnej, młodej Klarce Hospůdkovej wózek elektryczny, który ułatwi jej codzienne życie.

Szkoła w Etiopii

Dzięki organizacji Człowiek w potrzebie oraz Wybudujmy szkołę w Afryce, udało się w 2015 roku wybudować już siedemnastą szkołę w Etiopii. Cieszymy się, że nasza drukarnia mogła wspomóc finansowo i ten cel.

Dobrovolnické centrum ADRA

Wspieramy ochotnicze centrum ADRA, którego misją jest wolontariat w organizacjach zajmujących się opieką nad dziećmi, młodzieżą, seniorami, osobami niepełnosprawnymi oraz osobami ciężko chorymi.

Zdravotní klaun

Współpracujemy z organizacją charytatywną Zdravotní klaun, która przynosi dobry humor i radość hospitalizowanym dzieciom, pacjentom geriatrycznym i innym potrzebującym w placówkach medycznych.

Edukacja w naszej okolicy

Wspieramy szkoły, przedszkola, organizacje charytatywne oraz działalność dzieci i uczniów w naszym regionie.

Nowy kierunek - poligrafia

Zainicjowaliśmy powstanie kierunku poligrafia i drukarz w szkole średniej w Czeskim Cieszynie (Albrechtova střední škola). Jesteśmy partnerem generalnym tej szkoły już od roku 2008.

Nasza współpraca obejmuje na przykład pośredniczenie w nabyciu odpowiedniego osprzętowania, zapewnienie praktyki dla uczniów w naszej drukarni, współpracę w tworzeniu programów kształcenia, konkurs Duplex i wiele innych.

Celé Česko čte dětem

Już kilka lat aktywnie uczestniczymy w projekcie oświatowym Całe Cechy czytają dzieciom. Spodobała nam się idea regularnego czytania dzieciom co najmniej 20 minut dziennie prowadząca do umacniania więzi rodzinnych właśnie przez wspólne czytanie.

Głośne czytanie dzieciom rozwija osobowość dziecka, jego pamięć i wyobraźnię, uczy myślenia i umacnia więzi między rodzicem i dzieckiem. Projekt zagościł już w świadomości rodziców, a my cieszymy się, że książki wyprodukowane przez naszą drukarnie cieszą duszę i pobudzają fantazję nie tylko tych, którzy umieją sami przeczytać ksiażkę, ale również tych najmniejszych, którzy naukę czytania mają dopiero przed sobą.