Pomysł założenia własnego, wewnętrznego centrum edukacyjnego – Akademii FINIDR narodził się na początku roku 2012. Cel był jasny i zrozumiały – rozwijać umiejętności i wiedzę wszystkich naszych pracowników za pomocą wewnętrznych specjalistów bezpośrednio praktykujących i następnie zasilić współpracę pomiędzy poszczególnymi oddziałami.

Istotą całego wysiłku jest właściwa metodologia całego ośrodka szkoleniowego i profesjonalne przygotowanie wewnętrznych lektorów. W pierwszym roku funkcjonowania Akademii FINIDR wykształciliśmy pod nadzorem doświadczonej firmy doradczej jedenastoczłonkowy zespół lektorów wewnętrznych, który w ciągu następnych 5 lat stopniowo rozwijał się zgodnie z potrzebami firmy.

 

Jaka jest strategia centrum treningowego?

Akademia jest podzielona na obszary – adaptacja i szkolenia zawodowe, rozwój centrum treningowego i lektorów włącznie z uświadamianiem kwestii dot. wydarzeń i wiadomości. W roku 2015 odbyło się szkolenie trenerów dla kierowników średniego szczebla menedżerskiego.

Wierzymy, że centrum treningowe będzie również w kolejnych latach prowadzić szkolenia i przyczyniać się do realizacji strategii firmy.