Pomysł założenia własnego, wewnętrznego centrum edukacyjnego – Akademii FINIDR narodził się na początku roku 2012. Cel był jasny i zrozumiały – rozwijać umiejętności i wiedzę wszystkich naszych pracowników za pomocą wewnętrznych specjalistów bezpośrednio praktykujących i następnie zasilić współpracę pomiędzy poszczególnymi oddziałami.

Istotą całego wysiłku jest właściwa metodologia całego ośrodka szkoleniowego i profesjonalne przygotowanie wewnętrznych lektorów. W pierwszym roku działania Akademii FINIDR pod okiem doświadczonej firmy konsultingowej wyszkoliliśmy jedenastoosobowy zespół nauczycieli, który w kolejnych latach sukcesywnie rozwijał się według potrzeb firmy, aż do obecnej liczby dwudziestu czterech lektorów.

Jaka jest strategia centrum treningowego?

Akademię dzielimy na obszary – szkolenie adaptacyjne i fachowe, rozwój centrum szkoleń i nauczycieli, w tym informacji o wydarzeniach i aktualnościach.

Pierwszy jest proces adaptacyjny. Jego celem jest łatwiejsze włączenie nowych pracowników do zespołów, szybsze osiągnięcie wymaganej wydajności pracy, dostosowanie do kultury firmy, a także co istotne obniżenie rotacji i kosztów związanych z pozyskiwaniem nowych pracowników. Adaptacja koncentruje się na wiedzy i informacjach o firmie i przepisach wewnętrznych, obszarach z poligrafii ogólnej, systemie szkoleń w handlu, jakości, metodach szczupłej produkcji i poszczególnych procesach.

Drugim obszarem są szkolenia fachowe, obejmujące szkolenia, wynikające z poszczególnych działów. Opinie naszych pracowników o odbytych szkoleniach są pozytywne. Bardzo dobrze oceniane jest również podejście i przygotowanie wykładowców.

Nasi pracownicy mają także możliwość odbywania szkoleń online według swoich potrzeb.

Wierzymy, że centrum szkoleń będzie nadal realizowało szkolenia, rozwijało się i przyczyniało do realizacji strategii firmy w kolejnych latach.