KODEKS ETYKI
PRACOWNIKÓW FIRMY FINIDR, S.R.O.

WSTĘP

Każdy z nas powinien brać odpowiedzialność za swoje czyny oraz postępować zgodnie z zasadami etyki. Kodeks etyki nie może przewidzieć wszystkich sytuacji etycznych, z którymi pracownik może się spotkać.

Kodeks etyki stanowi uzupełnienie zagadnień z zakresu etyki i wykracza poza obowiązujący kodeks pracy, warunki zatrudnienia oraz inne wewnętrzne przepisy. Kodeks zawiera punkty i zalecenia, które reprezentują moralne zasady pracowników naszej firmy oraz pomaga nam w codziennej pracy.

Naszym wspólnym celem jest, aby firma FINIDR, s.r.o. (dalej tylko FINIDR) w największym możliwym stopniu realizowała obraną strategię oraz odnosiła sukcesy zgodnie z zasadami uczciwego handlu. W kodeksie są sformułowane nasze podstawowe oczekiwania wobec pracowników, a także dotyczące relacji między pracownikami, jak również naszych współpracowników, w tym partnerów handlowych.

Kodeks obowiązuje w całej firmie FINIDR oraz podlegają mu wszyscy pracownicy niezależnie od rodzaju zawartej umowy.

Kodeks stanowi zobowiązanie firmy FINIDR, s.r.o. do prowadzenia uczciwej działalności handlowej oraz realizowania celów firmy.

W związku z tym, że firma FINIDR, s.r.o. jest naszym pracodawcą, wyrażamy zgodę na przestrzeganie tego zobowiązania oraz oświadczamy, że nie będziemy tolerować przypadków jego łamania.

„Wizja łączy ludzi w ramach organizacji. Łączy to, co ludzie robią oraz to, co jest dla nich ważne, z tym, co chce osiągnąć organizacja. Każdy w firmie musi znać wizję oraz czuć, że jest jej częścią, jeśli wizja ta ma się urzeczywistnić.“ (Ian McDermott)

Treść

I. Kim jesteśmy – nasza wizja, strategia, cel, wartości, wzajemna odpowiedzialność
II. Na pierwszym miejscu stoi klient
III. Dbamy o relacje wewnątrz firmy i jesteśmy lojalni
IV. Dobrze zarządzamy majątkiem firmy
V. Jesteśmy aktywni
VI. Unikamy konfliktów interesów

I. KIM JESTEŚMY

Jesteśmy czeską drukarnią i introligatornią. Znajdujemy się w gronie największych producentów książek w Europie Środkowej. Świadczymy usługi naszym klientom już od 1994 roku.

Zespół FINIDR tworzą ludzie aktywni, rzetelni i uczciwi.

 • WIZJA

Kształtujemy markę FINIDR na jedną z najlepszych firm poligraficznych na świecie.

 • STRATEGIA

Nasi pracownicy należą do najlepszych w Europie.
Nasza produkcja charakteryzuje się wysoką jakością i terminowością.
Stale poszerzamy wachlarz świadczonych usług oraz ulepszamy nasze procesy.
Rozwijamy się i nieprzerwanie się szkolimy.
Wierzymy w siłę pozytywnego myślenia, wykonujemy swoje obowiązki z przyjemnością, rzetelnie i profesjonalnie.

 • CEL

Naszym celem jest zadowolony klient. który chce do nas wracać i regularnie korzystać z naszych usług.
Naszym celem jest zmotywowany, świadomy swojej roli, samodzielny oraz odpowiedzialny pracownik.

 • WARTOŚCI

Rzetelność * Zaufanie * Odpowiedzialność * Wzajemny szacunek * Honor * Pozytywne myślenie * Aktywność

 • WZAJEMNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Mamy odpowiedzialne podejście do środowiska oraz źródeł naturalnych.
Charakteryzuje nas odpowiedzialne oraz budzące zaufanie podejście do klientów oraz partnerów handlowych.
Chętnie angażujemy się w akcje charytatywne oraz działania służące wspólnemu dobru.
Dbamy o personel, ich zdrowie i bezpieczeństwo.
Przestrzegamy zasad bezpieczeństwa pracy.
Spełniamy obowiązki wobec państwa, miasta oraz miejsca naszej działalności gospodarczej.

„Zaufanie zyskujemy dzięki przejrzystości, otwartości oraz dotrzymywaniu słowa.“ (Jack Welch)

II. NA PIERWSZYM MIEJSCU JEST KLIENT

 • W strategii firmy najwyższy priorytet mają potrzeby klienta.
 • Klient jest ośrodkiem naszej uwagi i naszych starań.
 • Budujemy z klientami długoterminowe relacje oparte na zaufaniu oraz partnerstwie.
 • Naszymi klientami są zarówno firmy, jak i wewnętrzni współpracownicy.
 • Rozumiemy, że również klient jest członkiem naszego zespołu i ma swoje wymagania.
 • Cenimy sobie współpracę z wymagającymi klientami. Każdy klient pomaga nam na naszej drodze rozwoju.
 • Jesteśmy profesjonalistami.
 • Szukamy praktyk, metod i sposobów świadczenia najwyższej jakości oraz terminowych usług, tak aby sprostać oczekiwaniom naszych klientów.
 • Chronimy prywatność naszych klientów. Ich dane osobowe wykorzystujemy tylko zgodnie z prawem.
 • Nie ma klientów ważnych i ważniejszych.

Jest tylko jeden szef. Klient. To on może wyrzucić z firmy każdego. Wystarczy, że wyda swoje pieniądze gdzieś indziej.“ (Sam Walten)

III. DBAMY O RELACJE WEWNĄTRZ FIRMY I JESTEŚMY LOJALNI

 • Jesteśmy lojalni względem firmy i siebie nawzajem.
 • Nie krytykujemy firmy publicznie oraz chętnie dzielimy się jej sukcesami.
 • Nie ujawniamy informacji poufnych oraz dochowujemy tajemnicy firmowej.
 • Jesteśmy odpowiedzialni za swoje czyny, nie wstydzimy się ich z perspektywy czasu.
 • Szanujemy się nawzajem oraz cenimy rzetelną pracę innych.
 • Jesteśmy solidarni oraz dajemy przykład.
 • Nie odmówimy koledze pomocy.

„Nie ma nic bardziej mylącego niż ludzie, którzy udzielają dobrych rad, ale sami stanowią zły przykład.“ (Norman Vincent Peale)

IV. DOBRZE ZARZĄDZAMY MAJĄTKIEM FIRMY

 • Majątek i usługi we własności firmy FINIDR przyczyniają się do sukcesu firmy oraz służą wyłącznie do wspierania naszych obowiązków pracy.
 • Postępujemy zgodnie z interesem firmy FINIDR oraz nie korzystamy z majątku firmy (materialnego i niematerialnego), informacji oraz własnej pozycji w firmie w celach osobistego wzbogacenia się.
 • Troszczymy się o cały majątek oraz wyposażenie firmy, chronimy go oraz jesteśmy dobrymi gospodarzami.
 • Nie tolerujemy marnotrawstwa oraz obojętności względem potencjalnych szkód.

„Zachowanie to lustro, w którym każdy pokazuje swój charakter.“ (Johan Wolfgang von Goethe)

V. JESTEŚMY AKTYWNI

 • Aktywnie rozwiązujemy powierzone nam zadania aż do samego końca.
 • Dotrzymujemy terminów oraz wymogów wysokiej jakości.
 • Jesteśmy innowacyjni oraz oferujemy najlepsze rozwiązania.
 • Bierzemy odpowiedzialność za swoje decyzje.
 • Wielkie cele osiągamy dzięki pracy zespołowej.
 • Nieprzerwanie się kształcimy oraz udoskonalamy nasze procesy.

„Jeśli chcemy osiągnąć wielkie cele, musimy na nie pracować każdego dnia naszego życia.“ (Zig Ziglar)

VI. UNIKAMY KONFLIKTÓW INTERESÓW

 • Staramy się unikać wszystkich sytuacji, w których może dojść do konfliktu osobistych i handlowych interesów.
 • Odrzucamy jakiekolwiek postępowanie, którego wynikiem mogłoby być zagrożenie naszej bezstronności w podejmowaniu decyzji o sprawach naszych klientów czy dostawców.
 • Nie przyjmujemy oraz nie wymagamy prezentów ani podarunków, które mogłyby mieć wpływ na naszą bezstronność, lub mogłyby spowodować rozwój sytuacji przeciwko interesom naszej firmy.
 • W razie wątpliwości zwracamy się z pytaniami do przełożonego.

„Nie ma miejsc lub ludzi, który uchronią Cię przed konsekwencjami Twoich czynów.“ (Buddha)