2023

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. 2023
  4. Finidrak 1/2023
  5. Z drukarni: Recertyfikacja ISO 50001

Z drukarni: Recertyfikacja ISO 50001

Tekst: Radek Dadák 

Jesienią ubiegłego roku udało nam się obronić nasz certyfikat ISO 50001. Przygotowując się do pierwszego audytu firmy TÜV SUD nad Systemem Zarządzania Energią (EnMS), skupiliśmy się na spełnieniu wymagań normy ISO 50001, zdolności do osiągnięcia zamierzonych celów oraz identyfikacji obszarów potencjalnej poprawy.

Następnie audyt skupił się na przeglądzie zmian w organizacji i eliminacji niezgodności od ostatniego audytu, przeglądzie dokumentów i zapisów systemu zarządzania. Następnie przeprowadzono wywiady z pracownikami EnMS oraz kontrola stanowisk pracy z naciskiem na obiekty o znacznym zużyciu energii. Audyt skupił się na ciągłej poprawie efektywności energetycznej organizacji.

W podsumowaniu kierownik audytu stwierdził, że cele audytu zostały spełnione, a nasz system zarządzania EnMS jest skuteczny i zdolny do osiągnięcia oczekiwanych wyników. Zdefiniowany zakres EnMS spełnia wymagania certyfikacji i potrzeby organizacji. Ustanowiony proces audytów wewnętrznych i przeglądów EnMS jest w stanie poprawić jego skuteczność w długim okresie czasu, a system zarządzania organizacji jest zgodny z wymaganiami normy kryterialnej i procedurami wewnętrznymi.

Dlatego audytor wiodący zarekomendował jednostce certyfikującej dalszą ważność naszego certyfikatu.

Chociaż przygotowywaliśmy się do certyfikatu w trudnym sezonie, osiągnęliśmy świetny wynik, nie stwierdzając żadnych niezgodności. Z jednym zaleceniem dotyczącym dokładniejszego monitorowania zużycia energii elektrycznej i trzema pozytywnymi komentarzami dotyczącymi celów, komunikacji i planowania konserwacji.

Chciałbym podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do tego wyniku.