2023

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. 2023
  4. Finidrak 1/2023
  5. Z drukarni: Dział zakupów wspiera strategię w jednym zdaniu

Z drukarni: Dział zakupów wspiera strategię w jednym zdaniu

Tekst: Dagmar Kempná

W styczniu dział zakupów uczestniczył w półdniowym spotkaniu, którego celem była ocena funkcjonowania procesu zakupowego i zaproponowanie zmian mających na celu jego usprawnienie.

W pierwszej połowie warsztatu skupiłyśmy się na nazwaniu mocnych i słabych stron działu zakupów i procesu zakupowego, nie tylko z własnej perspektywy, ale także z perspektywy innych działów w firmie czy dostawców. Udało nam się opisać obecny stan procesu zakupowego i określić obszary, które chcemy wzmocnić. Znalazłyśmy też wąskie gardła, nad którymi chcemy popracować dla jeszcze lepszego funkcjonowania i połączeń w firmie. Na przykład chcemy skupić się na dopracowaniu zastępstw lub ustaleniu regularnych spotkań z magazynem.

W drugiej połowie spotkania skupiłyśmy się na strategii zakupowej z powiązaniem z ogólną strategią firmy. Wymieniłyśmy konkretne obszary, które wspierają strategię w jednym zdaniu: ZAWSZE ODPOWIEDZIALNIE, DOBREJ JAKOŚCI I NA CZAS. Do każdego obszaru mogłyśmy też przypisać kluczowe wskaźniki, które pomogą nam mierzyć sukces ich realizacji. Przed nami wiele zadań i wyzwań, bo każda z nas wymieniła konkretne działania, które chce rozwijać i realizować w tym roku. Na uwagę zasługuje na przykład ustalenie optymalnych poziomów zapasów, automatyzacja zamówień zakupu oraz stworzenie koncepcji zakupów strategicznych.

Spotkanie to był bardzo intensywne pod względem pracy. Jednocześnie wszystko odbyło się w bardzo przyjemnej i luźnej atmosferze. Wspólny czas pomógł nam sprecyzować nasze cele i uzgodnić kierunek działania.