2023

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. 2023
  4. Finidrak 3/2023
  5. Z drukarni: FINIDR 2021–2023 Historia wzrostu, innowacji i odpowiedzialności społecznej

Z drukarni: FINIDR 2021–2023 Historia wzrostu, innowacji i odpowiedzialności społecznej

Tekst: Jaroslav Drahoš, Kateřina Misiarzová

To ostatnie trzy lata przed naszą wielką rocznicą. Ten okres był bardzo wyjątkowy i niezwykle wymagający pod wieloma względami. Był pełen nieoczekiwanych wydarzeń i wyzwań… A co udało nam się zrobić? Oceńcie sami…

FINIDR został nowym właścicielem byłej Drukarni Cieszyńskiej

Pod koniec 2020 r. poprzedni zarząd drukarni Těšínská tiskárna podjął decyzję o zakończeniu działalności drukarskiej.

Pomieszczenia dawnej Drukarni Cieszyńskiej mają ponad 200 lat, a drukarnia Prochaski drukowała również dla dworu cesarskiego w czasach jego największej świetności. Jednak w ciągu 27 lat, kiedy Těšínská tiskárna i FINIDR działały i poruszały się na tym samym rynku oraz z powodzeniem współpracowały w wielu obszarach, FINIDR z czasem stał się znacznie większy.

Po podjęciu decyzji o zamknięciu Drukarni Cieszyńskiej, jej przedstawiciele zwrócili się do FINIDRu z prośbą o znalezienie sposobu na zachowanie przynajmniej części tej cieszyńskiej tradycji. Negocjacje zaowocowały kolejnymi umowami dotyczącymi przejęcia niektórych kluczowych pracowników, wykupu maszyn, a następnie umową zakupu nieruchomości drukarni. W ten sposób w drugim kwartale 2021 r. produkcja książek w tym historycznym budynku została stopniowo wznowiona.

Niestety, rok 2021 ponownie upłynął pod znakiem kolejnych fal pandemii COVID -19. Z perspektywy czasu może się to wydawać science fiction, ale w tamtym czasie naprawdę nie było nam do śmiechu. Potraktowaliśmy tę sytuację bardzo poważnie i codziennie wdrażaliśmy kroki i środki mające na celu radzenie sobie z pandemią. Sztab kryzysowy spotykał się w regularnych cotygodniowych odstępach, szybko reagował na częste rządowe zmiany w przepisach dotyczących pandemii i systematycznie reagował na sytuację pandemiczną. Wysoki standard bezpieczeństwa i podjęte w odpowiednim czasie środki zapobiegawcze opłaciły się i pomogły nam w stworzeniu bezpiecznego środowiska dla naszych dostawców, klientów i, co najważniejsze, naszych pracowników. W ten sposób z powodzeniem poradziliśmy sobie ze wszystkimi falami epidemii.

FINIDR zawsze opierał się na ludziach i zgranym zespole. Dlatego nie zapominamy o naszych kolegach – byłych pracownikach, którzy byli i nadal są częścią naszego zespołu, ale ze względu na wiek przeszli na emeryturę. Nie tylko regularnie zapraszamy ich na nasze firmowe wydarzenia, ale także organizujemy dla nich specjalne spotkania pod nazwą Klub Wielkich Serc FINIDRu, które cieszą się dużym zainteresowaniem. Nawet same zainteresowani potwierdzają, że lubią wydarzenia, na które je regularnie zapraszamy. Doceniają fakt, że ich drukarnia FINIDR, a co za tym idzie sam Pan Drahoš, który zawsze poświęca czas, aby powitać ich osobiście, nie zapomina o nich nawet na emeryturze.

„Chciałbym podziękować wszystkim za ich ogromny wysiłek w znalezieniu rozwiązań problemów, jakie niosą ze sobą post-covidian syndromy. Przede wszystkim dziękuję wspaniałemu zespołowi Finidraci, który potwierdził, że nawet w tych trudnych czasach potrafią się zjednoczyć, aby znaleźć wspólne rozwiązanie, są w stanie odnieść sukces i wygrać!”
                                                                                                                 Jaroslav Drahoš

Jaroslav Drahoš Przedsiębiorcą Roku w regionie morawsko-śląskim
Konkurs ten, organizowany przez prestiżową firmę Ernst & Young, ma długą tradycję na całym świecie. Niezależne jury doceniło Jaroslava Drahoša za jego wielki wysiłek włożony w prowadzenie zrównoważonego biznesu.

A jak nagrodę ocenia Jaroslav Drahoš: „Od 27 lat ufam książkom. Inwestowanie w najnowocześniejsze technologie, które są niezwykle kosztowne, opłaca się. Bardzo doceniam tę wygraną. Nie spodziewałem się, że produkcja książek może zdobyć tę nagrodę. Produkcja z odpowiedzialnością za ludzi, terminy, jakość jest wymagająca i ta nagroda należy się głównie wszystkim moim współpracownikom”.

Nowa hala
Rok 2021 był rokiem inwestycyjnym. Oprócz inwestycji związanych z przejęciem budynku i niektórych maszyn dawnej Cieszyńskiej drukarni, zdecydowano się na dobudowanie kolejnej części hali przy ul. Lipowej. Powiększenie powierzchni o 2500 m2 zapewniło nam ważną i niezbędną przestrzeń produkcyjną. Nowa hala, oznaczona literą D, posiada również kilka pomysłowych rozwiązań ekologicznych, takich jak zbiornik na wodę deszczową, której używamy do spłukiwania toalet.

Fotowoltaika
Kolejnym etapem zrównoważonego rozwoju jest zakup i instalacja elektrowni fotowoltaicznej na dachu hali produkcyjnej. Dzięki temu krokowi stajemy się bardziej samowystarczalni, zwłaszcza w czasach rosnących kosztów energii.

Sadzenie drzew
Zrównoważony rozwój i odpowiedzialność społeczna są nadal priorytetowymi tematami dla naszej firmy poligraficznej. Każdego roku kompensujemy nasz wpływ na środowisko poprzez nasze działania. W 2021 roku podjęliśmy nowe zobowiązanie do sadzenia jednego nowego drzewa w Beskidach za każde zrealizowane przez nas zamówienie, pod gwarancją wybranej organizacji non-profit. Dzięki tej działalności przyczyniamy się do odnowy lasów w naszej okolicy i sadzimy rodzime gatunki, których brakuje w obecnym składzie monokultur.
Wierzymy, że te działania zapewnią nam wszystkim lepszą i bardziej ekologiczną przyszłość.

Impreza firmowa
Po dwóch latach, kiedy świat i Czechy zostały dotknięte pandemią COVID-19, powoli wracamy do normalności i organizujemy przyjęcie dla naszych pracowników, aby podziękować im za pracę przez cały rok.

Wyprodukowaliśmy 400 milionów książek
Drukarnia FINIDR osiągnęła kolejny znaczący kamień milowy, drukując swoją 400-milionową książkę 12 kwietnia 2022 r. w swoim zakładzie produkcyjnym w Czeskim Cieszynie. Tytuł „Ako vzniká sliepka” stał się publikacją specjalną. autorstwa Milana Lasicy i Juliusa Satinsky’ego. Książka została wydana przez wydawnictwo Slovart. Wszyscy pracownicy zebrali się w hali produkcyjnej, Podczas uroczystego przemówienia właściciel drukarni Jaroslav Drahoš przedstawił jej rozwój na przestrzeni lat i podziękował wszystkim obecnym, którzy mieli niewątpliwy udział w tym, że drukarnia osiągnęła tak ważny wynik.

Osiągnięcie tak wysokiego wyniku dowodzi, że drukarnia FINIDR nadal dobrze sobie radzi w tych trudnych czasach i niezmiennie jest jednym z głównych pracodawców w regionie.