2023

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. 2023
  4. Finidrak 3/2023
  5. Z drukarni: Certyfikacja EcoVadis & Certyfikacja ISO 9001 a ISO 14001

Z drukarni: Certyfikacja EcoVadis & Certyfikacja ISO 9001 a ISO 14001

Teksty: Lenka Ďurišová, Markéta Kubičková 

W obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) nasza drukarnia została po raz piąty poddana audytowi przez firmę audytorską EcoVadis. Po raz piąty z rzędu udało nam się obronić srebrną nagrodę.

Wynik ten pokazuje również, że FINIDR nieustannie dąży do podejmowania działań w zakresie CSR, w szczególności w obszarach ochrony środowiska, praw człowieka, etyki – uczciwych praktyk biznesowych i zrównoważonego rozwoju.

Na podstawie tych wyników nasza firma poligraficzna zajmuje pierwsze miejsce wśród innych firm z branży poligraficznej.

Naszym celem jest dalsze doskonalenie i rozwijanie naszych działań we wszystkich tych obszarach CSR.

Certyfikacja ISO 9001 a ISO 14001

Zakończyliśmy kolejny audyt certyfikacyjny, który koncentrował się na systemach zarządzania jakością i środowiskiem. Audyt odbył się zarówno w FINIDRze A, jak i FINIDRze B, który został włączony do programu audytów dopiero w ubiegłym roku.

Aby wyróżnić się nie tylko w audycie, ale także w oczach naszych klientów i udowodnić, że wykonujemy naszą pracę dobrze, wydajnie i zgodnie z wymogami międzynarodowych standardów, musimy traktować nasze ustalone zasady jako rutynę i standard. Aby utrzymać ten standard, oba zakłady były monitorowane przez cały rok, a w wybranych lokalizacjach przeprowadzono wewnętrzne kontrole. Stopniowo eliminowano wszelkie niedociągnięcia lub wprowadzano drobne zmiany. W rezultacie audyt przeszedł pomyślnie bez odnotowania niezgodności.

Audytor pozytywnie ocenił ustalony system przetwarzania zamówień od ich przydzielenia do faktycznego przetwarzania w produkcji, a także docenił pozytywne nastawienie pracowników podczas audytu. Chciałbym podziękować wszystkim za przygotowanie i wierzę, że utrzymamy ten standard w przyszłości.