2023

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. 2023
  4. Finidrak 1/2023
  5. Z drukarni: Działania CSR w 2022 r.

Z drukarni: Działania CSR w 2022 r.

Tekst: Martina Stružínská

CSR (Corporate Social Responsibility) został wyznaczony jako jeden z priorytetów firmy na rok 2022. Ale co rozumiemy pod tym pojęciem? Jest to „dobrowolne zobowiązanie organizacji do uwzględniania potrzeb swoich klientów, dostawców i pracowników w procesie podejmowania decyzji i codziennej działalności. Jest to również ważny element starań organizacji o zminimalizowanie negatywnego wpływu jej działalności na środowisko.”

Jednym z najbardziej złożonych, ale i najważniejszych działań w FINIDRze była instalacja paneli fotowoltaicznych. Ich uruchomienie było bardzo wymagające pod względem administracyjnym, technicznym i wreszcie finansowym. Jednak według wstępnych obliczeń, zainstalowane panele fotowoltaiczne pozwolą zaoszczędzić około 15% zużycia energii elektrycznej. Kryzys energetyczny i gospodarczy dodatkowo podnosi znaczenie tej realizacji.

Jednym z wymagających technicznie działań jest z pewnością wymiana oświetlenia w budynku administracyjnym. Dla FINIDRu zastosowanie oświetlenia LED to kolejny krok w kierunku oszczędności energii.

Kolejną inicjatywą CSR w ubiegłym roku była optymalizacja procesów w całej produkcji, która według naszych szacunków przyniesie nie tylko znaczne oszczędności finansowe, ale także przyczyni się do zmniejszenia śladu węglowego firmy.

Naszą uwagę przykuły nie tylko projekty i działania mające na celu oszczędności finansowe. Również w tym roku pracownicy FINIDRu byli mocno zaangażowani w sadzenie drzewek za każde zrealizowane zlecenie. Razem zasadziliśmy 24 396 drzew. Wierzymy, że ta działalność przyczyni się do odnowy beskidzkich lasów. Zaangażowanie to jest bardzo pozytywnie odbierane przez naszych klientów, od których otrzymaliśmy wiele pozytywnych opinii na przykład na Targach Książki we Frankfurcie.

Ważnym krokiem w rozwoju naszej firmy jest również partnerstwo ze Stowarzyszeniem Odpowiedzialności Społecznej, które opiera się na zasadach SDGs (Sustainable Development Goals – Cele Zrównoważonego Rozwoju), którego głównym celem jest „nauczenie społeczeństwa naturalnego wspierania poczucia odpowiedzialności za miejsce i planetę, na której żyjemy.” 2 Zasady z SDGs są stopniowo wdrażane do strategii FINIDR.

Z powyższych założeń wynika, że działania CSR są dla nas niezbędne i planujemy je kontynuować w tym roku. Jednocześnie chciałabym podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do zmian, dzięki którym FINIDR będzie się dalej rozwijał.