2023

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. 2023
  4. Finidrak 2/2023
  5. Z drukarni: Piętnaście lat współpracy

Z drukarni: Piętnaście lat współpracy

Tekst: Mgr. Martina Bojdová, zastępca dyrektora ds. nauczania teoretycznego, ASŠ | Fot: Lukáš Duspiva

Jeśli szkoła rozważa wprowadzenie jakiegokolwiek nowego kierunku, musi mieć za sobą silnego partnera, który zapewni uczniom zaplecze do praktycznej nauki, zaoferuje wstępne kształcenie nauczycieli i ogólnie pomoże w rozwoju nowej branży. Istnienie jednej z największych drukarni w Europie Środkowej skłoniło ówczesną dyrektor szkoły inż. Wandę Palowską do pomysłu nauczania poligrafii w ówczesnym Liceum Hotelarstwa, Biznesu i Przedsiębiorczości (dziś Liceum Albrechta). Nie miała jednak pojęcia, że ten sam pomysł dojrzewał w głowie inż. Jaroslava Drahoša. Zbieg rzadkich okoliczności i sympatia właściciela drukarskiego giganta uświęciły ideę rozpoczęcia historii edukacji drukarskiej w regionie cieszyńskim.

Jeśli jednak taki kierunek miał funkcjonować, konieczne było przestudiowanie ramowych programów nauczania, opracowanie własnego programu edukacyjnego szkoły i dokładne skonsultowanie wszystkiego z partnerem generalnym. W związku z tym o pomoc został poproszony właściciel drukarni FINIDR, inż. Jaroslav Drahoš. Decyzja została następnie potwierdzona przez kraj morawsko-śląski, który dał zielone światło. W kolejnej fazie należało stworzyć zaplecze, czyli warsztaty, wyposażyć je w odpowiednie maszyny, zapewnić oddziałowi personel, zaoferować go publicznie i można było zaczynać.

I tak 1 września 2008 roku w nowo wybudowanej pracowni poligraficznej rozpoczęto nauczanie tego kierunku, który stopniowo przyciągał coraz więcej zainteresowanych osób. Dlatego też w 2017 roku do poligrafii dodano kolejną specjalizację – druk na maszynach poligraficznych.

Współpraca między obiema jednostkami układa się dobrze do dziś, Inż. Jaroslav Drahoš jest przewodniczącym rady szkoły, a wraz z obecnym dyrektorem Liceum Albrechta, mgr Pavlem Cieslarem, organizują wiele wydarzeń, projektów i konkursów. Jednym z nich jest Duplex…


Duplex 2023

5-ty doroczny konkurs zawodowy dla poligrafów i drukarzy

Na okres od lutego do kwietnia 2023 r. Liceum Ogólnokształcące im. Albrechta, którego partnerem generalnym w branży poligraficznej jest drukarnia FINIDR, ogłosiło konkurs zawodowy dla poligrafów i drukarzy Duplex 2023, który w tym roku miał dwa główne tematy: pierwszym było 150 lat szkolnictwa zawodowego w regionie cieszyńskim, a drugim 15 lat kierunku poligrafii w Liceum Ogólnokształcącym im. Albrechta. Konkurs tradycyjnie odbył się w dwóch rundach.

Zadaniem drukarzy w pierwszej turze, która odbyła się w lutym, było przygotowanie formy drukarskiej, wydrukowanie wszystkich stron bloku reklamowego, a na koniec sklejenie i obcięcie bloku. Druga runda była wspólna dla drukarzy i poligrafów i stanowiła tzw. triatlon poligraficzny. Ponadto triatlon poligraficzny jest ogłaszany osobno, a zatem wszyscy zawodnicy z obu dyscyplin rywalizują ze sobą; konkurencja dyscypliny poligraficznej została zaprojektowana jako dwuosobowa konkurencja drużynowa.

W pierwszej rundzie zespoły miały za zadanie stworzyć dwie fotografie, na których w artystyczny sposób przedstawiono symboliczną piętnastkę reprezentującą rocznicę powstania branży. Następnie musieli uzupełnić jedno z tych zdjęć obowiązkowym tekstem i logo szkoły, aby stworzyć plakat.

Druga runda – trójbój poligraficzny – była wspólna zarówno dla poligrafów, jak i drukarzy. Rywalizowali oni w liczeniu określonej liczby arkuszy papieru formatu SRA4 w wyznaczonym czasie, składaniu na krzyż składek papieru formatu SRA3 w wyznaczonym czasie oraz mieszaniu 2 odcieni kolorów w wyznaczonym czasie. Wszystko to nie tylko na czas, ale również w odniesieniu do jakości.

Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu i konferencja z udziałem absolwentów poligrafii pracujących w branży oraz partnera generalnego szkoły, drukarni FINIDR, odbyła się 12 kwietnia 2023 roku.

Druga część należała do zaproszonych absolwentów kierunku Poligrafia i ich wspomnień oraz podsumowania kariery zawodowej po ukończeniu szkoły. Z ramienia naszej drukarni był to Mirek Staszko, absolwent kierunku Poligrafia, który pracuje dla nas od 2016 roku w dziale technologii i kooperacji.

„To niesamowite, jak szybko mija czas, kiedy liczę na palcach, jak długo jestem w FINIDRze, wychodzi mi, że w październiku minie 7 lat.

Miło było na chwilę oderwać się od pracy i powspominać z byłymi kolegami i koleżankami czas spędzony w klasie oraz wszystkie radości i smutki z tym związane. Byliśmy wspomnianymi studentami pierwszego roku poligrafii po otwarciu kierunku w ówczesnej Wyższej Szkole Hotelarstwa, Biznesu i Przedsiębiorczości. Kierunek był jeszcze w powijakach, ale przedmiotów zawodowych uczyli nas m.in. panowie Jaroslav Drahoš i Tomáš Roman, dzięki czemu otrzymywaliśmy najdokładniejsze i najbardziej aktualne informacje o technologiach, trendach i sytuacji na rynku poligraficznym. Studio poligraficzne, a raczej warsztat poligraficzny, był wówczas dopiero w fazie przygotowań i mogliśmy pracować tylko na mniejszych maszynach w wyższych klasach. Gdy widzę, jak daleko od tamtego czasu posunęła się dziedzina poligrafii w szkole, nie mogę nie zazdrościć uczniom zaplecza, jakie mają do dyspozycji.

Moja wizyta w szkole obejmowała również krótką prezentację moich studiów i życia zawodowego po ukończeniu szkoły podczas konferencji z uczniami. Mam nadzieję, że moje wystąpienie zmotywowało studentów do pracy w tej dziedzinie, chociaż mogli usłyszeć z moich słów, że poligrafia jest niezwykle wymagającą, ale piękną dziedziną”.

   Mirosław Staszko, specjalista ds. kooperacji