2023

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. 2023
  4. Finidrak 2/2023
  5. Z drukarni: Praktyki zawodowe uczniów

Z drukarni: Praktyki zawodowe uczniów

Tekst: Miroslava Kupková | Fot: Lukáš Duspiva

W tym roku szkolnym 2022/2023 w FINIDRze ponownie odbyło się szkolenie zawodowe uczniów Liceum Albrechta – na kierunku drukarz i praktyka uczniów w zakresie poligrafii.

Praktykę zawodową rozpoczęli uczniowie 2 i 3 roku kierunku drukarskiego oraz 21 uczniów kierunku poligraficznego.

Jak co roku wszyscy uczniowie otrzymali szczegółowe karty aktywności i pomyślnie ukończyli szkolenie zawodowe pod okiem swoich kolegów z branży poligraficznej. Reakcje w tym roku były bardzo pozytywne. Uczniowie docenili sposób, w jaki technicy procesu, a także załogi maszyn drukarskich poświęcały im czas. Mamy nadzieję, że tegoroczne szkolenie zawodowe zaowocuje dalszą współpracą, tzn. że niektórzy uczniowie zasilą szeregi naszych pracowników FINIDR. Wypada podziękować naszym kolegom z druku, którzy prowadzili uczniów nawet pod nieobecność mistrza szkolącego i byli gotowi wykroczyć poza swoje obowiązki, aby dobrze przygotować ich do egzaminów końcowych.

W opiniach studentów poligrafii chwalono przyjazne nastawienie pracowników introligatorni, a zwłaszcza działu jakości. Podkreślali możliwość poznania z bliska poszczególnych procesów oraz możliwość zaangażowania się w produkcję.

Ponadto 2 uczniów ze Szkoły Średniej Inżynierii Elektrycznej w Karwinie i Szkoły Średniej Inżynierii Elektrycznej w Hawierzowie odbyło staż w naszym dziale utrzymania ruchu. Bylibyśmy bardzo szczęśliwi, gdyby studenci tych dyscyplin wzmocnili zespół utrzymania ruchu w przyszłości.

Na koniec chciałbym jeszcze raz podziękować wszystkim moim kolegom, którzy prowadzili uczniów, udzielali im informacji i w ten sposób przyczynili się do tego, że studenci z niecierpliwością czekają na przyjazd do FINIDRu na praktykę.