Martin Štrba – Pevná zem pod hlavou (Bohunka Koklesová)
Lily a Momo (Katarína Macurová)