Božská komédia (Spolok sv. Vojtecha)
Karol Kállay – Zaostrené na krásu (SLOVART)
Toto nie je kuchárska kniha (SLOVART)
Vtáčí atlas (Egreš)