J. Satinský: Gundžovníky (SLOVART)

J. W. Goethe: Faust (Spolok sv. Vojtecha)