3 miejsce za doskonały druk Jan Ámos Komenský: Labyrint světa a ráj srdce (Práh)