Niniejsza instrukcja służy celom wyjaśnienia warunków technicznych przy zlecaniu i drukowaniu książek w drukarni FINIDR. Zawiera nie tylko zobowiązanie drukarni FINIDR, że przy produkcji dotrzymywane będą międzynarodowe normy i standardy jakości, ale również wymagania dotyczące poprawnego przygotowania danych do druku, które klient musi spełnić celem uzyskania doskonałej reprodukcji obrazu.

Warunki do przygotowania materiałów drukarskich określa międzynarodowa norma ISO 15930, drukarnia FINIDR poddaje również swoje procedury pod wymogi Normy druku ISO 12647-2:2013, której pełną certyfikację posiada.

Zgodnie z ww. normami, drukarnia FINIDR przyjmuje dane przygotowane zgodnie z następującą specyfikacją: Techniczne warunki danych przekazywanych do druku – CZ; Techniczne warunki danych przekazywanych do druku – EN

WPROWADZENIE NOWEGO STANDARDU DRUKU ISO12647-2:2013 DO ŚRODOWISKA PRACY

Celem uzyskania prawidłowej symulacji barw oraz przygotowania podłoży drukowych zgodnie z nową normą z roku 2013 należy zainstalować aktualne profile ICC i zacząć je wykorzystywać w systemie zarządzania kolorem (color management), czyli wykonać następujące kroki:

 1. Pobrać aktualne profile ICC
 2. Zainstalować pobrane profile
 3. Wprowadzić profile do aplikacji graficznych

INSTRUKCJA KROK PO KROKU:

1. POBRANIE AKTUALNYCH PROFILI

Na stronie internetowej Europien color initiative (ECI) w sekcji „Downloads” należy wyszukać „ECI profiles (current versions)”.

 • Dla papierów powlekanych, pobierz Offset Profile PSO Coated v3.

 • Dla papierów niepowlekanych, pobierz Offset Profile PSO Uncoated v3 (FOGRA52).

Wybrany plik zip profilu zostanie pobrany.

2. INSTALACJA POBRANYCH PROFILI

 • Środowisko Windows – kliknij prawym przyciskiem myszki i wybierz „Zainstaluj profil” z wyskakującego menu. Profil zostanie zainstalowany.

 • Środowisko MAC OSX – skopiuj profil do katalogu zgodnie z posiadanym systemem operacyjnym, poniżej znajdziesz przykład. Profil zostanie zainstalowany.
  • Mac OS X El Capitan: Go menu > *hold down option key* > Library > ColorSync > Profiles
  • Mac OS X Yosemite and earlier: Macintosh HD > Users > *Username* > Library > ColorSync > Profiles

3. WPROWADZENIE PROFILI DO APLIKACJI GRAFICZNYCH

 • w używanych programach graficznych obsługujących zarządzanie kolorami (Color Management) (np. Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Adobe Illustrator) należy następnie ustawić kolory:

W sekcji „Edycja”, należy wybrać „Ustawienie kolorów”, a wartości ustawić zgodnie z poniższym obrazkiem.

Aby zobaczyć kolorystykę w programie Adobe Acrobat Pro, na już gotowych plikach PDF, należy zachować aktywne okno „Output Preview” z następującym ustawieniem:

Podglądy na monitorach są w praktyce uwarunkowane użyciem skalibrowanego urządzenia (np. EIZO CG248-4K), które wyświetla gamut urządzenia wyjściowego (w naszym przypadku PSO_Coated_v3 / Fogra 51), kalibracją i warunkami oświetlenia otoczenia.

Dla celów uzyskania certyfikowanego nadruku należy zakupić papier z certyfikatem odpowiadający nowym zaleceniom:

 • w przypadku papierów powlekanych chodzi o zalecenie Fogra 51, a papier na przykład EFI Proof Paper 8245OBA Semimatt
 • w przypadku papierów niepowlekanych chodzi o zalecenie Fogra 52, a papier EFI Proof Paper 8175OBA Matt; należy także przeprowadzić kalibrację ripu

* Przykład różnicy w białości papieru (rzeczywiste podłoże druku, nadruk zgodny ze starym zaleceniem Fogra 39 oraz nadruk zgodny z nowym zaleceniem Fogra 51)