Zrównoważony rozwój oraz odpowiedzialność społeczna są dla FINIDRu priorytetowymi zagadnieniami. Co roku poprzez swoje działania kompensujemy swój wpływ na środowisko.

Podobnie jak w poprzednich latach, w dalszym ciągu angażujemy się w nasze zobowiązania – w tym roku za każde zrealizowane zlecenie posadzimy jedno nowe drzewo. Sadzenie odbędzie się na wiosnę i jesienią pod patronatem wybranej organizacji non-profit, kiedy to do sadzenia młodych drzewek są najlepsze warunki.