Przyłączyliśmy się do programu Clean Advantage stworzonego przez spółki CCS i GreenPrint, który świadczy użytkownikom kart CCS korzyść rekompensaty emisji CO2 spowodowanej poprzez używane przez nich pojazdy. Za pomocą wspomnianego programu wspieramy projekty mające na celu ochronę środowiska naturalnego, takie jak na przykład ponowne zalesianie regionu, wykorzystywanie źródeł energii alternatywnej, likwidacja wysypisk, ochrona środowiska naturalnego dla wolno żyjących zwierząt, itd. Chcecie się również przyłączyć? Więcej informacji o programie Clean Advantage.