Aktywnie ograniczamy nasz ślad węglowy. Plan zarządzania śladem węglowym określa nasze zaangażowanie w kwestię pomiaru, obserwacji oraz ograniczania śladu węglowego. Za pośrednictwem tego planu chcemy długofalowo ograniczać swój wpływ na środowisko. Elementem planu jest proces zarządzania śladem węglowym, cele redukcji emiscji CO2 oraz jednocześnie plan działania jak osiągnąć wyznaczony cel w określonym czasie. Wierzymy, że uda nam się osiągnąć te ambitne cele.

Dokumenty: Zarządzanie śladem węglowym; Załącznik č.1 – Scope listZałącznik č.2 – Faza cyklu życia produktu