Na początku 2022 roku pomyślnie przeszliśmy certyfikację w zakresie Zarządzania energetycznego, spełniliśmy więc wymagania normy ČSN EN ISO 50001:29. Jest to międzynarodowy standard systemów zarządzania energią, który zapewnia organizacjom każdej wielkości narzędzie do systematycznej optymalizacji efektywności energetycznej i promowania bardziej wydajnego zarządzania energią. Celem międzynarodowej normy ISO 50001 jest pomoc organizacjom w zmniejszeniu zużycia energii poprzez tworzenie niezbędnych systemów i procesów.

Korzyści płynące z certyfikacji to obniżenie kosztów operacyjnych, zmniejszenie wpływu na środowisko, a jednocześnie jest to kolejny krok w naszej społecznej odpowiedzialności.