25. 3. 2021

Zawsze miło jest dostać od swoich kolegów podziękowanie za wykonaną pracę, chęć pomocy lub działania dodatkowe. Nasz wyjątkowy program Fair play umożliwia pracownikom oprócz ustnego „dzięki“ podarować także lipowy list z podziękowaniem za daną sytuację, którą docenia u kolegów.

Właśnie pracownicy z największą ilością udzielonych listów w zeszłym roku odebrali z rąk pana Drahoša nagrodę w formie szklanej statuetki oraz kilka dodatkowych dni urlopu. Co więcej, jak tylko sytuacja na to pozwoli, wszyscy wezmą udział we wspólnej kolacji z prezesem.

Nagrody zostały rozdzielone w dwóch kategoriach – produkcja i administracja. Trzecie miejsce w kategorii produkcja uzyskał Michal Misiarz (koordynator TPM), drugie miejsce Vladimír Vlk (dyspozytor produkcji) a pierwsze Martin Čelechovský (pracownik działu ekspedycji – zastępca kierownika).

W kategorii administracja wyniki były następujące. Trzecie miejsce dla Šárki Adamčíkovej (specjalista personalny), drugie dla Lukáša Duspivy (design specjalista) a pierwsze dla Ondřeja Prokopa (referent marketingu).

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczyniają się do pozytywnej atmosfery w naszej drukarni