15. 2. 2017

Wyróżniają się, są wygodne i bezpieczne.
Nie zranią, nie zniszczą się.