17. 1. 2011

Wspieramy również działalność pozaszkolną młodych utalentowanych studentów z naszej okolicy. Zespół śpiewaczy Zpívata ze Szkoły Podstawowej Pod Zvonek w Czeskim Cieszynie może być tego przykładem. Petr Bende,  jeden z najlepszych czeskich piosenkarzy, zwrócił się do zespołu Zpívata z prośbą, by swym chóralnym śpiewem towarzyszył mu w wykonaniu kilku piosenek na Koncercie Bożonarodzeniowym. Koncert Bożonarodzeniowy Petra Bendego przy współudziale cieszyńskich dziecięcych chórów Zpívata i Ptáčata, muzyki cymbałowej  Grejcar i gościa Wabiego Daňka odbył się 22.12.2010 w ewangelickim kościele Na Niwach w Czeskim Cieszynie. Tradycyjne kolędy świąteczne z rockowym podtekstem we wspaniałym wnętrzu kościoła były niezapomnianym przeżyciem dla wszystkich, którzy przybyli na koncert.