6. 6. 2019

Także dzięki współpracy z wydawnictwami, obchodzimy dwadzieścia pięć lat na rynku. Razem z nimi obchodziliśmy rocznicę założenia drukarni. W trakcie uroczystego wieczora, zaproszeni goście przekazywali nam słowa – życzenia. FINIDR docenił każde życzenia, a dochody z tej kolekcji zostały przekazane przez drukarnię na cele charytatywne. Wsparliśmy organizację Zdravotní klaun kwotą 3.400 euro, co daje sumę 88 tysięcy koron czeskich.