27. 7. 2021

Z dumą oznajmiamy, że drukarnia FINIDR z sukcesem przeszła audyt i dzięki temu wypełniła wszystkie warunki uzyskania certyfikatów ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 w dziedzinie poligrafii.

ISO 9001 to międzynarodowa norma dla systemu zarządzania jakością, która pomaga podnosić jakość oferowanych produktów czy usług i dzięki temu zwiększać zadowolenie klientów.

ISO 14001 to uznawany międzynarodowo standard dla systemu zarządzania ochroną środowiska. Jest to norma, która określa warunki systemu środowiskowego managmentu. Pomaga kontrolować aspekty naszego wpływu na środowisko oraz zapewnia zgodność z przepisami prawa. ISO 14001 pomaga nam też wprowadzać w firmie najlepsze praktyki aktywnego zarządzania oraz zmniejszania wpływu działalności na środowisko.