25. 5. 2021

Historia poligrafii w Czeskim Cieszynie rozpoczęłasię już w roku 1806. W tym roku mija więc 215 lat. Najstarszym nosicielem tradycji drukarskiej w naszym miejście jest Cieszyńska drukarnia, w przeszłości znana również jako Drukarnia Prochazki. Ostatnich 27 lat tradycję tę dzieli z nią także nasza drukarnia FINIDR.

Tradycja drukarska w naszym mieście

Pod koniec zeszłego roku właściciel Cieszyńskiej drukarni zdecydował jednak o  zakończeniu działalności poligraficznej oraz zamknięciu produkcji. Po tej decyzji zwrócili się do nas przedstawiciele Cieszyńskiej drukarni z pytaniem, czy jesteśmy w stanie znaleźć sposób, aby kontynuować przynajmniej część tej cieszyńskiej tradycji.

„Pomimo tego, że byliśmy konkurencją i poruszaliśmy się na tym samym rynku, wiele razy spotykaliśmy się także u tych samych klientów, nawet pomimo tego w wielu dziedzinach byliśmy zdolni do współpracy i wzajemnej pomocy. Teraz Cieszyńska drukarnia zakończyła działalność. Miała inną strategię, która nie odniosła sukcesu w tym zwariowanym świecie. Strategią FINIDRu był i wciąż jest trwały, nieustanny i efektywny wzrost. Choć z pewnością nie jest to łatwe, nieustannie rozwijamy się na wymagającym rynku książki. Kładziemy nacisk głównie na ludzi, na jakość, produktywność i doskonalenie. Wciąż szukamy nowych dróg, by zajść w naszej dziedzinie jeszcze kawałek dalej. Dotąd ta strategia odnosiła sukces. Jestem przekonany, że jest także odpowiednią drogą dla rozwoju FINIDRu w przyszłości.“, dodaje nasz prezes Jaroslav Drahoš.

Twarde, ale uczciwe negocjacje doprowadziły do ​​stopniowego porozumienia o przejęciu niektórych kluczowych pracowników, odkupieniu maszyn a następnie o kupnie nieruchomości drukarni. W maju i czerwcu stopniowo w tych budynkach znów rozpocznie się produkcja książek.