21. 7. 2022

W minionych letnich dniach nasza drukarnia ponownie przeszła audyt w zakresie społecznej odpowiedzialności firmy (CSR) przeprowadzany przez międzynarodową firmę audytorską EcoVadis. Już czwarty raz udało nam się zyskać srebrne wyróżnienie.

Co roku, dzięki działaniom w różnych obszarach biznesu, udaje nam się także uzyskiwać coraz lepszą ocenę ogólną. Dlatego FINIDR na podstawie tej oceny wciąż zajmuje wiodącą pozycję wśród firm w dziedzinie poligrafii.

Metodologia EcoVadis to najbardziej na świecie zaufany sposób oceny zrównoważonego rozwoju biznesu. Obejmuje 21 kryteriów w czterech tematach z zakresu ochrony środowiska, przestrzegania praw człowieka, etyki – uczciwych praktyk biznesowych oraz zrównoważonego rozwoju.

Naszym celem jest ciągłe doskonalenie i rozwijanie działań we wszystkich wymienionych obszarach.