28. 2. 2023

Na koniec ubiegłego roku udało się nam obronić certyfikat ISO 50001. Audyt systemu zarządzania gospodarką z energią (EnMS) był skierowany na spełnienie wymagań normy ISO 50001, zdolność osiągnięcia zamierzonych celów i na identyfikację obszarów jego potencjalnego polepszania.

Przy audycie nacisk był kładziony na nieustanne zwiększanie gospodarności energetycznej organizacji.

Jak zakończył się właściwy audyt?

Doskonale! Cele audytu zostały osiągnięte, a nasz system zarządzania EnMS jest efektywny i przygotowany do osiągnięcia oczekiwanych wyników. Ustalony zakres EnMS spełnia wymagania certyfikowania i odpowiada potrzebom organizacji. Wprowadzony proces wykonywania audytów wewnętrznych i badania EnMS jest zdolny długotrwale poprawić jego efektywność, a system zarządzania organizacji jest zgodny z wymaganiami kryteriów normy i procedurami wewnętrznymi.

Pomimo tego, że do obrony certyfikatu przygotowywaliśmy się podczas trudnego sezonu, osiągnęliśmy doskonałe wyniki bez stwierdzenia jakiejkolwiek niezgodności z jednym choćby zaleceniem bardziej szczegółowej obserwacji wykorzystania energii elektrycznej.