23. 3. 2020

Aktywnie wprowadzamy różne środki zapobiegawcze dla bezpieczeństwa pracowników nie tylko na stanowisku pracy (pomiar temperatury, dezynfekcja i zwiększona higiena, korzystanie ze specjalnych środków ochronnych), ale także na stołówce (surowe kryteria higieniczne, zmiana harmonogramu wydawania obiadów, przestrzeganie odstępu podczas wydawania i siedzenia) oraz na całym terenie firmy.

Dziękujemy Finidrakom za ich przestrzeganie!