16. 10. 2019

Na marcowej imprezie firmowej zebraliśmy na cele charytatywne kwotę 49 500 Kč. W lecie pracownicy wzięli udział w nominowaniu kandydatów, którym zysk mógłby zostac przekazany. Spośród nominowanych, na podstawie największej ilości głosów (biorąc pod uwagę przeznaczenie darowizny), zostało wyłonionych czterech finalistów. Głosowanie odbyło się na początku września. Zebrana kwota została rozdzielona pomiędzy wszystkich cterech nominowanych, proporcjonalnie do głosów pracowników. Drukarnia FINIDR następnie do poszczególnych kwot dołączyła swój wkład finansowy i przekazała darowizny. Największą ilość głosów otrzymała Stela Štrossová. Kwotę 30 000 Kč wykorzysta na intensywną opiekę rehabilitacyjną. Stowarzyszenie ADAM otrzymało 20 000 Kč na terapię, specjalistycznych pedagogów oraz pomoce terapeutyczne. Lenka Krainová i David Lipus otrzymali każde po 10 000 Kč na specjalistyczne pomoce szkolne i medyczne. Nasza drukarnia pomaga nie tylko we własnej okolicy, ale także długofalowo wspiera organizacje o działaniu ogólnokrajowym.