8. 10. 2018

W tegorocznym roku szkolnym po raz kolejny powitaliśmy w naszych progach uczniów ze szkoły średniej im. Albrechta w Czeskim Cieszynie. W ciągu roku łącznie odbędzie praktyki zawodowe 27 uczniów z 1. i 2. klasy.  

Pierwszego dnia uczniowie spotkali się z naszymi wewnętrznymi lektorami, którzy przygotowali dla nich szkolenie z zakresu poligrafii ogólnej, jakości, produkcji oraz papieru. Kolejne dni to już bezpośrednia nauka przy maszynach, podczas której nasi doświadczeni drukarze przekazują swoją wiedzę uczniom.

Wierzymy, iż ten sposób współpracy przynosi korzyści dla obu stron, zarówno dla uczniów, jak i dla naszej drukarni.