25. 3. 2020

Dziękujemy pracownikom i wolontariuszom za to, że w tak krótkim czasie pomogli uszyć ponad tysiąc maseczek.