10. 8. 2020

Coroczny wzrost ilości zleceń, ale także zakup nowych maszyn oraz rozszerzanie przestrzeni produkcyjnych ma wpływ na to, że nasz całkowity ślad węglowy co roku wzrasta. Swoje zobowiązania ekologiczne wypełniamy za pomocą planu zarządzania śladem węglowym. W 2019 wyprodukowaliśmy 13 167 ton CO2. W przeliczeniu na tonę naszej produkcji oznacza to, że także w tym roku z sukcesem przeszliśmy coroczny audyt. Nasz ślad węglowy obniżyliśmy o 41% w porównaniu do bazowego roku 2015.