13. 9. 2010

Stała troska o jakość produkcji i środowisko pracy to jedne z punktów długotrwałej strategii naszej spółki. Urządzenie nawilżające zainstalowane w naszej hali produkcyjnej pod koniec drugiego półrocza ma pozytywny wpływ na jedno i drugie.

Dotychczasowe systemy nawilżania zainstalowane w naszej hali produkcyjnej nie potrafiły przy intensywnej produkcji zagwarantować dostatecznie stabilnego środowiska pracy, więc zdecydowaliśmy się zainstalować w hali nowoczesny system wysokociśnieniowego rozpylania wody polskiej firmy WILPO s.c.

Istota systemu spoczywa w rozpylaniu wody pod ciśnieniem ok. 80 atmosfer za pośrednictwem 250 dysz, co pozytywnie wpływa na stałą wilgotność papieru i środowiska, a tym samym na poprawę jakości druku i opracowania introligatorskiego.

Efektem ubocznym jest poprawa jakości powietrza w hali dzięki ograniczeniu pylenia, co ma  zbawienny wpływ na drogi oddechowe naszych pracowników.

Dotychczasowa trzymiesięczna praca nowego systemu nawilżającego potwierdziła nasze założenia – podniesienie jakości pracy w drukarni i introligatorni oraz obniżenie temperatury w hali produkcyjnej o ok. 2 – 3 ˚C.