29. 4. 2019

W tym roku wydawcy zgłosili do konkursu 182 książki. Jury ekspertów wybierało najpiękniejsze pozycje według kryterium artystycznego oraz poligraficznego.
W kategorii literatura piękna zostały nagrodzone dwie książki, które drukowała nasza drukarnia – J. Satinský: Gundžovníky i J. W. Goethe: Faust. Oprócz tego Faust zdobył także nagrodę Ministerstwa kultury SR za ogólną jakość artystyczną i techniczną książki.
Nagroda jest wyróżnieniem nie tylko dla autora i wydawnictwa, ale także dla zespołu drukarni FINIDR.