23. 7. 2018

Redukcja i ograniczenie emisji dwutlenku węgla ( CO2 ) jest bardzo istotne dla naszej drukarni ze względu na jej starania o prowadzenie działań proekologicznych. Nasze inwestycje technologiczne obejmują zatem zakup maszyn neutralnych wobec emisji CO2, których oznaczenie wskazuje na ich neutralność węglową. Do ostatnio zakupionych przez nas urządzeń technologicznych należy na przykład falcerka  Heidelberg Stahlfolder KH-78/82   z roku 2016 lub urządzenie CTP  Heidelberg Suprasetter 106 zakupione w roku 2018. Heidelberg jest w tej dziedzinie pionierem i zajmuje się projektem ochrony klimatu w Togo w Afryce Zachodniej,  wspierając  w ten sposób zalesianie terenów nienaruszonych i wystawionych na działanie erozji i pustynnienia. W praktyce oznacza to, iż w trakcie zalesiania, na chronionym obszarze przyrody, zostanie zasadzony las mieszany z wyłącznie pierwotnych gatunków roślin drzewiastych na powierzchni 1000 ha. Takie działanie umożliwi wytworzenie ekosystemu samoregulującego, a my będziemy mogli odczuć satysfakcję, iż przyczyniliśmy się do jego powstania.