20. 10. 2020

FINIDR dołączył do projektu pod nazwą Program wsparcia stażu uczniów i studentów w firmach 2020, który został ogłoszony i jest współfinansowany przez województwo Morawsko-śląskie.

Program jest przeznaczony dla uczniów klas 3 kierunku Drukarz w Szkole średniej Albrechta w Czeskim Cieszynie. Mają oni aktualnie możliwość zapoznania się z problematyką druku, obsługi i konserwacji części funkcyjnych maszyn drukarskich w naszej drukarni.

Celem tej aktywności jest wsparcie lepszej działalności uczniów na rynku pracy po ukończeniu nauki, pogłębienie wiedzy teoretycznej oraz praktykę w dziedzinie druku.