15. 8. 2011

Kształcenie we wszystkich działach naszej drukarni należy do najważniejszych zadań, które w czasie roku stopniowo realizujemy. Naszym celem jest nie tylko wyszkolenie nowych pracowników, ale również poprawa komunikacji pomiędzy działami.

Cieszy nas fakt, że poszczególne szkolenia są twórcze i pomagają naszym pracownikom, jesteśmy zadowoleni zwłaszcza z tego, że pracownicy są zainteresowani podnoszeniem swej wiedzy i umiejętności nie tylko w dziedzinie poligrafii i znajdują w tym przyjemność. Poprzez inwestowanie w kształcenie naszych pracowników staramy się ulepszać świadczenie usług dla klientów.