20. 11. 2007

Pracownicy FINIDRU podnoszą swoje kwalifikacje dzięki wsparciu z Europejskiego Funduszu Socjalnego i budżetu państwowego Republiki Czeskiej.

Spółka Finidr uzyskała pod koniec roku 2005 wsparcie finansowe w celu podniesienia kwalifikacji swych pracowników. W ramach projektu, który planowany jest na niemal dwa lata, odbyły się i jeszcze odbędą szkolenia skierowane na rozwój umiejętności manedżerskich, kurzy komunikacyjnych i negocjacyjnych umiejętności, kursy udoskonalające z zakresu obsługi komputerów oraz kursy językowe. Ogółem w ramach projektu przygotowano 29 różnych kursów, w tym niektóre były powtarzane kilkakrotnie (zwłaszcza kursy komputerowe i językowe), by mogli w nich wziąć udział wszyscy zainteresowani ze spółki Finidr.
Cały projekt jest realizowany w okresie listopad 2005 – lipiec 2007.

Z reakcji uczestników kursów, które już były zrealizowane, wyczytać można, że szkolenia miały dobry poziom i praktyczna wiedza na nich zdobyta jest używana w codziennym życiu firmy.