2. 3. 2009

Zwycięzcą zostaje…

Książka Forcing Chess Moves wydrukowana w drukarni Finidr została  po czterech tygodniach głosowania wybrana Książką Roku 2008 ChessCafe.com. W tym  roku zanotowano rekordową ilość głosujących osób. Głosowanie było bardzo wyrównane a o zwycięstwie zadecydowały jego ostatnie minuty. Gratulujemy autorowi którym jest pan Charles Hertan i wydawnictwu New In Chess.