16. 3. 2017

Ponieważ nie jest nam obojętny los niechcianych dzieci, ponownie wsparliśmy projekt ich ratowania i  dofinansowaliśmy działalność Okien Życia. 

Obecnie w Czechach działa 70 Okien Życia, dzięki którym szansę otrzymało 145 dzieci, z tego piętnaścioro w zeszłym roku. Oprócz tworzenia nowych punktów, stopniowo najstarsze z nich wymieniane są na nowe klimatyzowane Okna Życia  wyposażone w bardzo precyzyjną sygnalizację.  

Okno Życia ma na celu pomoc nie tylko dzieciom, ale także rodzicom i matkom, które w trudnej sytuacji nie potrafią otoczyć noworodka należytą opieką. Nasza pomoc może więc wesprzeć dotychczas działające Okna Życia jak i planowaną budowę azylu dla matek, które znalazły się w potrzebie.

Życie jest darem i dlatego cieszymy się, że możemy pomóc w ochronie tych, którzy nie mieli szczęścia na samym jego początku.