1. 11. 2011

Spółka FINIDR, s.r.o., wprowadziła kodeks etyczny, który zawiera najważniejsze wartości, stanowiska i konkretne zasady zachowania się wszystkich naszych pracowników. Jesteśmy przekonani, że dotrzymywanie zasad moralnych w ramach działalności handlowej na dłuższą metę się opłaca. Przez wprowadzenie kodeksu etycznego chcemy pokazać, jak bardzo ważne jest dla nas  etyczne zachowanie.
Jakość stosunków z naszymi klientami jest dla firmy priorytetem, stale staramy się pracować na poprawie komunikacji wewnątrz firmy, jak również w kierunku na zewnątrz.
Staramy się, by podstawą naszej kultury było zaufanie, wzajemne poszanowanie i wysoki poziom profesjonalnego zachowania.