15. 2. 2021

Ekologiczne zachowania są bardzo ważne dla naszej drukarni. Nieustannie podejmujemy nowe kroki mające na celu ochronę środowiska. Właśnie dlatego już od pięciu lat jednym z naszych głównych zobowiązań jest korzystanie z energii ze źródeł odnawialnych, wtórnych lub z połączonej, bardzo wydajnej produkcji prądu i ciepła.

Do wydrukowania 22 milionów książek w ciągu roku potrzebna jest konkretna dawka energii i dlatego podwójnie cieszy nas, że wszystkie zostały wyprodukowane w sposób zrównoważony.

Większość odnawialnej zielonej energii pochodzi z wody – ze źródeł przepływowych (bez zbiorników) oraz zbiorników zaporowych w województwie morawskośląskim. Drugą grupą jest energia pochodząca ze źródeł cieplnych powstająca przy pomocy turbin parowych przeciwprężnych.

Naszym celem długoterminowym jest kontynuowanie odbioru 100 % energii ze źródeł odnawialnych.