16. 8. 2012

W celu poszerzenia wachlarza usług złocenia i tłoczenia okładek, zwłaszcza do precyzyjniejszego  złocenia detali zainstalowaliśmy automat do złoceń spółki KOLBUS typ PE 312. Nowy typ  złocenia umożliwi nam użycie szerokiego spektrum efektownych folii zgodnie z Państwa życzeniem, nawet na powierzchni o wymiarach 420 x 355mm.