27. 7. 2020

Przed dwoma laty odbył się pilotowy program pracy sezonowej dla chłopców ze stowarzyszenia ADAM – autystyczne dzieci i my, z.s. Spróbowali oni u nas pomagać na pracach ręcznych. Doświadczenie to było dla nich nie tylko pożyteczne, ale także wzbogacające. Integracja w normalnym procesie pracy jest dla nich korzystna nie tylko z ludzkiego punktu widzenia, ale także ze względu na oswojenie się z podstawowymi zasadami w pracy. W tym roku chłopcy także chętnie wzięli udział i pomagali w drukarni całe dwa tygodnie.