13. 11. 2015

Organizacja non-profit Całe Czechy czytają dzieciom zorganizowała na uczelni VŠB-TU Ostrava już piątą Międzynarodową Konferencję „Czytanie dzieciom jako podstawa mądrego nauczania czyli Dzieci w XXI wieku“. Na konferencji głos zabrali mówcy z trzech państw, konkretnie znana brytyjska pisarka Sue Palmer, polska psycholog i terapeutka Ewa Woydyllo i jeden z najbardziej znanych  czeskich psychologów Jeroným Klimeš. Wysłuchano również nagrania wykładu Jima Treleasa z USA, propagatora idei głośnego  czytania dzieciom i autora książki The Read-Aloud Handbook (Podręcznik  głośnego czytania). Wszystkie prelekcje zawierały wiele inspirujących i sugestywnych  informacji,  pomocnych w życiu osobistym i zawodowym. Nasza drukarnia wzięła udział w konferencji jako jeden z głównych sposorów tej kampanii, która działa w Czechach już bez mała 10 lat.