31. 10. 2013

Międzynarodowa konferencja „Czytanie dzieciom zmienia życie“, która została zorganizowana przez non-profitową organizację Celé Česko čte dětem w Národní technické knihovně w  Pradze, była poświęcona mądremu wychowaniu w rodzinie, dobroczynnemu oddziaływaniu głośnego czytania  na zdrowie emocjonalne dziecka i oddziaływaniu mediów na dzieci. Jednym z prelegentów był Jim Treleas, propagator głośnego czytania dzieciom w USA i autor książki The Read-Aloud Handbook (Podręcznik głośnego czytania). Książka ta została bestsellerem i akademickim podręcznikiem i przetłumaczono ją na wiele języków. Jim Treleas podkreśla, że głośne czytanie wyraźnie stymuluje mózg, co potwierdzono również u dzieci niepełnosprawnych mentalnie, którym głośne czytanie pomaga w rozwoju. Na konferencji wystąpiła także  Irena Koźmińska, Prezes Fundacji ABCXXI-Cała Polska czyta dzieciom, Dyrektor Programowy Fundacji Elżbieta
Olszewska mówiła o moralnych wartościach, a najbardziej znany czeski psycholog i psychoterapeuta Jeroným Klimeš wszystkim przedstawił temat Dzieci a media.